مهندس موسوی

مدیرعامل

گوهر گودرزی لاریجانی​

مدیریت کارخانه و مدیر بازرگانی خارجی

فلورا سیفی

واحد مالی

مریم طبری

واحد فروش

مصطفی حمزوی

واحد برق و الکترونیک

ندا جوان

واحد R&D

گل نساء زارع

واحد فروش و ادمین فضای مجازی

زهرا رضوانی

واحد مالی

حمید اسدی

واحد انبار

ابراهیم عسگری

واحد برق و الکترونیک

سعید طبری

واحد برق و الکترونیک

علیرضا رضانژاد

واحد برق و الکترونیک

علیرضا صادقی

واحد فنی و مونتاژ

رضا شیروانی

واحد IT و کد نویسی